WP Water Processing
 WP Water Processing
vattenyta 

                                       

 

Vi erbjuder konsulttjänster för dricksvatten, processvatten och kondensatrening

 

sveflagga

drip

We offer consultant services for drinking water, process water and condensate

 

engflagga

 

 

 

   AKTUELLT JANUARI 2019

 

   VATTENBEHANDLING FÖR INDUSTRIPROCESSER

 

   Vi kan förbättra era vattenbehandlingsanläggningar inom vårt kompetensområde. Vi levererar inga utrustningar,

   vi gör inga installationer eller platsmontage. Vi föreslår vad som bör förbättras och hur det skall göras.

  

   Vi har utbildning och erfarenhet av vattenbehandlningsanläggningar, som entreprenörer, leverantörer och

   konsulter. Vi har en gedigen kunskap om hela processen, från råvatten till färdigt processvatten. Processerna

   kan vara flockning, flotation, filtrering och avsaltning med jonbytare eller membranteknik.

 

   Vi kan förbättra era vattenbehandlingsanläggningar för:

 

   +   bättre och jämnare vattenkvalitet

   +   säkrare vattenproduktion utan driftstörningar

   +   mindre negativ miljöpåverkan

   +   lägre driftskostnader

 

   Kontakta oss för mer information.

 

   Bengt Jonsson                                   Willy Pellmark

   070-2187530                                     0733-961234

   membransweden@hotmail.com           willy.pellmark@water-processing.eu