WP Water Processing
 WP Water Processing
vattenyta 

                                       

 

Vi erbjuder konsulttjänster för dricksvatten, processvatten och kondensatrening

 

sveflagga

drip

We offer consultant services for drinking water, process water and condensate

 

engflagga

 

 

 

   AKTUELLT AUGUSTI 2018   -   VATTENBEHANDLING FÖR INDUSTRIPROCESSER

    Vi erbjuder driftoptimering av vattenbehandlingsanläggningar inom vårt kompetensområde.

   Vi föreslår vad som bör förbättras och hur det skall göras.

  

   Vi har utbildning och erfarenhet av vattenbehandling, som entreprenörer, leverantörer och konsulter.

   Vi har en gedigen kunskap om hela processen, från råvatten till färdigt processvatten.

   Processerna kan vara flockning, flotation, filtrering och avsaltning med jonbytare eller membranteknik.

   

   Vi kan förbättra era vattenbehandlingsanläggningar för:

   +   bättre och jämnare vattenkvalitet

   +   säkrare vattenproduktion utan driftstörningar

   +   mindre negativ miljöpåverkan

   +   lägre driftskostnader 

 

   Kontakta oss för mer information.

 

    Bengt Jonsson

    070-2187530

    membransweden@hotmail.com            

 

    Willy Pellmark

    0733-961234

    willy.pellmark@water-processing.eu