WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Dosering                                                

 Många processer för vattenbehandling

 kräver tillsats av kemikalier. En vanlig

 metod att tillföra kemikalier är med

 doseringspumpar. Kemikalien späds

 till önskad koncentration och doseras

 sedan proportionellt mot flödet.

 För låga mottryck är membranpumpar

 vanligast. För höga mottryck används 

 kolvpumpar.

 Exempel på doseringspumpar

   - membranpumpar

   - kolvpumpar

   - kolvmembranpumpar

   - slangpumpar

   - centrifugalpumpar

 

 

water3

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt