WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 EDI                                                 

 Elektroavjonisering (EDI) kan enkelt

 beskrivas som en kombination av

 membranteknik och jonbytesteknik.

 Den vanligaste applikationen är som

 polerande slutsteg i en RO-anläggning

 som alternativ till blandbäddfilter.

 En EDI innehåller jonbytare som

 regenereras kontinuerligt med

 elektricitet.

 

Exempel på EDI

Det finns flera olika typer av EDI med olika utförande och prestanda.

De flesta är begränsade i storlek och för större flöden parallellkopplas flera moduler för att ge önskad kapacitet.

De två vanligaste typerna är:

 

   - lamelltyp med plattor

   - spirallindade

 

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt