WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Filtrering                                            

 Filtrering innebär separering av ämnen i

 vattnet som kan orsaka

 problem. Exempel på sådana ämnen är:

 

 Partiklar (sand, grus, rost mm)

 Kalk (hårt vatten)

 Järn (ger brunfärgade beläggningar)

 Mangan (ger svarta beläggningar)

 Koppar (ger gröna beläggningar)

 Organiska ämnen (humus mm som

 ger lukt och smak)

 Salter (kan orsaka korrosion)

 Bakterier (sjukdomsframkallande)

 

 Ofta förekommer många oönskade 

 ämnen samtidigt och reningen måste då

 göras i flera steg. Vissa föroreningar

 kräver en förbehandling före filtrering.

 Det kan vara kemisk fällning, oxidation

 eller dosering av kemikalier.

 

Filtertyper                                     

Direktverkande filter. Exempel:

   - bågsilar

   - korgsilar

   - påsfilter

   - patronfilter

   - diskfilter

 

Mediafilter, enmedia eller flermedia. Exempel:

   - sandfilter

   - kolfilter

   - alkaliska filter

   - jonbytesfilter

   - filter med specialmassor

 

Mediafilter tillverkas som öppna filter (gravitationsfilter) eller som tryckfilter.

Mediafilter kan utföras för manuell eller automatisk drift och spolning.

 

Precoatfilter.

Filter med silelement som beläggs med filtermaterial "on site". Används mest för kondensatrening. 

 

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt