WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing

 

  WP WATER PROCESSING

  är en konsultfirma med vattenbehandling som specialitet.

  Jag heter Willy Pellmark och är seniorkonsult med många års 

  erfarenhet av vattenrening. De kunskaper och den kompetens

  som jag samlat på mig sedan början av 60-talet, förmedlar jag 

  med stor entusiasm till alla er som behöver en ny anläggning,

  eller som behöver förbättra er befintliga vattenbehandling. 

  Jag har varit anställd i flera företag i branschen och har under 

  många år haft egna verksamheter som entreprenör. Jag har 

  projekterat och levererat utrustningar och anläggningar för  

  dricks- och processvattenbehandling, till kommuner och 

  processindustrier, i Sverige och utomlands.

 

  Vi har konsultförsäkring och F-skattebevis.

  Uppdrag utförs enligt ABK 09 eller NKF 07/NKL 07.

  På begäran tecknas konsultavtal för större uppdrag.

  Vi värnar om miljön och kör på biogas.

    

                                                                                              

   

illusion   

WPS      Tjänster      Processer            Kontakt