WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Flockning (kemisk fällning)         

 Vattenrening med kemisk fällning

 används för att destabilisera och

 flocka kolloidala partiklar och fälla ut

 organiskt material (ex. humus).

 För bästa reningsresultat och för god

 reningsekonomi är det viktigt att 

 välja rätt fällningsmedel, rätt dos och

 rätt fällnings-pH. Dessutom måste

 konstruktionsmässiga och praktiska

 förhållanden vara optimala.

 

 Att beakta för optimal flockning 

 

   - inblandning av fällningsmedel

   - dosstyrning

   - pH-styrning

   - flockuppbyggnad

   - avskiljning av flockarna

   - borttransport av slam

 

 

water5

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt