WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Flotation                                           

 Flockavskiljning med flotation innebär 

 att  flocken, med hjälp av luft, lyfts till 

 ytan och där skummas till avlopp.

 En dispersion med finfördelad luft

 (mikrobubblor) tillsätts det flockade

 vattnet. Luftbubblorna fäster på flocken

 och lyfter den till ytan där den bildar

 en "matta" i flotationsbassängen.

                                                     

 Faktorer som påverkar en 

 optimal  flockavskiljning         

 

   - flotationsbassängens dimensioner

   - flödeshastigheten

   - beredning av dispersionsvatten

   - fördelning av dispersionsvatten

      

 

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt