WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Jonbytesteknik                                 

 Vattenbehandling med jonbytare är en

 väl beprövad process. Filtermaterialet 

 (jonbytaren), som har en begränsad

 kapacitet, kan regenereras och sedan

 återanvändas under flera år. Det finns

 flera olika sorters jonbytare. Val av

 jonbytare bestäms av processen och

 vilka krav på kvalitet som ställs på det

 behandlade vattnet.

 Exempel på tillämplingar

   - avhärdning

   - partiell avsaltning

   - totalavsaltning

   - humusreduktion

   - denitrifikation

   - separering av tungmetaller

   - mm 

 

waterdrop

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt