WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Kondensatrening                               

 Rening av kondensat görs oftast för att

 rena kondensatet från partiklar och till 

 viss del salter. Partiklarna är ofta små

 korrosionsprodukter från rörsystem och 

 värmeytor. 

 Kondensatfilter görs ofta för höga tryck

 och temperaturer.

 

 Exempel på kondensatfilter

   - påsfilter

   - patronfilter

   - precoatfilter

   - jonbytesfilter

 

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt