WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Analys Kontroll Rådgivning Driftoptimering Projektstyrning Dimensionering Konstruktion AKA och AKS

  Konstruktion

  Vi gör konstruktionsritningar för 

  projekt- och kundanpassade kompo-

  nenter och utrustningar för vatten-

  behandling. 

  Ofta krävs tredjepartsgranskning av 

  tryckkärl (PED) och cisterner. Vi

  anlitar då Dekra (tidigare ÅF-Kontroll)

  eller Inspecta för granskning och 

  godkännande av tillverkningsritning-

  arna (KKI). 

Exempel på våra konstruktioner

Doseringskärl

Öppna filter och cisterner

Lagertankar för vatten och kemikalier

Tryckfilter

Skyddssilar

Silsystem till filter mm

 

Vi arbetar med AutoCad och levere-

rar ritningar digitalt som dwg- eller

pdf-filer eller som papperskopior.

 

 

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt