WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Analys Kontroll Rådgivning Driftoptimering Projektstyrning Dimensionering Konstruktion AKA och AKS

  Kontroll

  kan avse funktion, kvalitet eller 

  konstruktion.

 

  Funktionskontrollen

  säkerställer att all utrustning och alla

  processedelar fungerar som de skall.

 

  Kvalitetskontrollen

  säkerställer att all utrustning, och

  delar av den, har den kvalitet som

  krävs enligt beställarens

  specifikationer.

 

Konstruktionskontrollen

säkerställer att utrustning och komponenter är utförda enligt gällande lagar och förordningar.

Ofta krävs en tredjepartsgranskning av tryckkärl (PED) och cisterner.

Vi anlitar då Inspecta eller Dekra (tidigare ÅF-Kontroll) för granskning och godkännande av tillverkningsrit-ningarna (KKI) och för kontroll och provning hos tillverkaren.

 

 

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt