WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 Membranteknik                                

 Vattenbehandling med membranteknik

 används för separering av mindre

 partiklar, mikroorganismer, organiskt 

 material och salter. Tätare membran

 ger en "finare" avskiljning.

 Det finns många sorters membran med

 varierande utförande och prestanda.  

 Gemensamt för alla installationer med

 membran är att de kräver en väl

 dimensionerad förbehandling.

 Exempel på applikationer

   - mikrofiltrering (MF)

   - ultrafiltrering (UF)

   - nanofiltrering (NF)

   - omvänd osmos (RO)

 

 

water2

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt