WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Analys Kontroll Rådgivning Driftoptimering Projektstyrning Dimensionering Konstruktion AKA och AKS

  Projektstyrning

  Vid en nyinstallation eller en

  ombyggnad krävs en organisation för

  projektstyrning. Ofta finns inte den

  organisationen hos beställaren som

  temporärt behöver förstärka

  bemanningen.

 

Vi har kompetens att bistå med projektstyrning vid upphandling av utrustning, installation, drifttagning och provdrift.

Omfattningen av vårt åtagande bestäms av projektets karaktär och beställarens egna resurser och önskemål.

 

rainbow

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt