WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Dosering Flockning Flotation Filtrering Jonbytesteknik Membranteknik EDI UV-teknik Kondensatrening

 UV-teknik

 UV-teknik används för desinfektion, 

 reduktion av klor/kloramin och för

 reduktion av TOC. Den vanligaste

 tillämplingen är för desinfektion av

 dricksvatten, som ett alternativ till

 klorering. Det finns idag certifierade

 UV-system för dricksvatten, vilket ger

 en trygghet för beställaren.

 

Exempel på UV-system

UV-system kan vara försedda med:

 

  - lågtryckslampor

  - medeltryckslampor

  - högtryckslampor

 

För dricksvattenbehandling är de med lågtryckslampor de vanligaste eftersom de ger bäst driftekonomi.

 

glaset2

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt